چاره احساس تنهایی
66 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2014 9:30:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

امام صادق : هيچ مؤمنى نيست مگر آنكه خداوند از ايمان او انيس و دلارامى براى او قرار مى دهد، چندان كه اگر بر قلّه اى باشد احساس تنهايى نكند.
منتخب ميزان الحكمة:۶۳۱/۱۵۱